Školská rada

Školská rada SOŠ:

předsedkyně:

pedagogičtí pracovníci:

za zřizovatele:

  • Ing. Jan Kosek
  • Jiří Verner

zákonný zástupce nezletilých žáků:

  • Mgr. Marek Stockinger

zletilí žáci:

  • Martin Davídek - třída DE4

Školská rada VOŠ:

předsedkyně:

pedagogičtí pracovníci:

za zřizovatele:

  • Ing. Jan Kosek
  • Karel Kváš

zletilí studenti:

  • Petr Volný - studijní skupina DLO3
  • Antonín Nevedomský – studijní skupina DLO2