Program DOD 19.1.2017

Zahájení proběhne v budově A - Masná 18 v 17:00. Zde Vám poskytneme důležité informace, týkající se zejména možnosti studia, charakteristiky jednotlivých oborů, vybavení školy, školních aktivit, apod.
Poté můžete absolvovat prohlídku školy individuálně nebo s průvodcem z řad učitelů nebo žáků.

Program DOD ke stažení

Během prohlídky navštívíte odborné učebny, ve kterých Vám blíže představíme obory studia, podáme informace k profilovým předmětům, předvedeme výukové programy, zařízení a další výukové materiály.

V rámci prohlídky si můžete mimo jiné vyzkoušet pilotování letadla, řízení letového provozu, řízení železničního provozu, řízení vlaku, řízení metra, řízení tramvaje, měření pomocí moderních měřicích přístrojů, počítačové konstruování automobilových součástí, programování robotů a další.

DOD se zúčastní i někteří smluvní partneři a potenciální zaměstnavatelé našich absolventů:

  • České dráhy – informace o možnostech uplatnění po studiu, informace o stipendijním programu ČéDés.
  • Gebrűder Weiss – informace o uplatnění v zasílatelství, možnost pohovoru s firemní personalistkou.
  • YUSEN Logistics – prezentace zasilatelské společnosti, představení stipendijního programu.
  • Auto Palace Spořilov – informace o uplatnění absolventů oboru Dopravní prostředky.
  • AŽD Praha, s.r.o. - informace o uplatnění absolventů oboru Elektrotechnika.
  • Řízení letového provozu - informace o uplatnění absolventů po studiu.

Předpokládaný konec akce v 19:30 h.

DOD je zaměřen i na uchazeče o studium VOŠ – informace, prohlídka školy od 18:00.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Fotogalerie z minulých DOD