Povinně zveřejňované údaje

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004643, zapsaná v RARIS IČO 70837899.

Organizace poskytuje vzdělávání v oborech vzdělání vedoucích k dosažení úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou a ve vzdělávacích programech vedoucích k dosažení vyššího odborného vzdělání.

Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
Masná 18
11000 Praha 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Sekretariát ředitele školy, 2. patro.
Masná 18
11000 Praha 1
4.3 Úřední hodiny pracovní dny od 8.00 do 16.00 (polední přestávka od 12.00 do 12.30)
4.4 Telefonní čísla Kontakty
4.5 Čísla faxu nepoužívá se
4.6 Adresa internetové stránky www.spsdmasna.cz
4.7 Adresa
e-podatelny
info@spsdmasna.cz
ID datové schránky: bfgpk8q
4.8 Další elektronické adresy Učitelský sbor
Vedení a provoz školy
5. Případné platby lze poukázat Účty školy:
2001710003/6000 - školné, správní poplatky
2001710011/6000 - pronájem nebytových prostor
6. IČ 70837899
7. DIČ CZ70837899
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Dokumenty školy
8.2 Rozpočet
Schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2022
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře pro studenty
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
Nebo v dokumentu Poskytování informací (tam jsou také uvedené).
14.2 Vydané právní předpisy Dokumenty školy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zprávy
18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
731 609 403
consultant@moore-czech.cz
19. Informace o zpracovávaných osobních údajích Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.
20. Přístupnost školního webu
21. Whistleblowing