Program DOD

Zahájení v budově A - Masná 18 v 15:30, 16:00, 16:30 a 17:00. Zde Vám poskytneme důležité informace, týkající se zejména možnosti studia, charakteristiky jednotlivých oborů, vybavení školy, školních aktivit, apod.
Poté můžete absolvovat prohlídku školy individuálně nebo s průvodcem z řad učitelů nebo žáků.

Program DOD

Během prohlídky navštívíte odborné učebny, ve kterých Vám blíže představíme obory studia, podáme informace k profilovým předmětům, předvedeme výukové programy, zařízení a další výukové materiály.

V rámci prohlídky si můžete mimo jiné vyzkoušet prostředí virtuální reality, pilotování letadla, řízení letového provozu, řízení železničního provozu, řízení vlaku, řízení metra, řízení tramvaje, měření pomocí moderních měřicích přístrojů, počítačové konstruování automobilových součástí, programování robotů a další.

DOD se zúčastní i někteří smluvní partneři a potenciální zaměstnavatelé našich absolventů:

  • Auto Palace Spořilov – informace o uplatnění absolventů oboru Dopravní prostředky.
  • České dráhy – informace o možnostech uplatnění po studiu, informace o stipendijním programu ČéDés.
  • Gebrűder Weiss – informace o uplatnění v zasílatelství, možnost pohovoru s firemní personalistkou.
  • Řízení letového provozu - informace o uplatnění absolventů po studiu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Fotogalerie z minulých DOD