Proč na dopravku v Masné?

 • Téměř sedmdesátiletá tradice kvalitního vzdělávání
 • Výhodné umístění školy v centru Prahy
 • Úzká spolupráce s firmami například formou odborných praxí, exkurzí a přednášek
 • Výuka v souladu s nejnovějšími trendy v oboru
 • Možnost účasti na vzdělávacích, zájmových a sportovních akcích (výměnné zahraniční pobyty, zahraniční exkurze, lyžařský kurz, cyklistický kurz, školní turnaje, soutěže, apod.)
 • Široká nabídka výuky jazyků, pro zájemce možnost přípravy na mezinárodní zkoušku FCE
 • Nabídka doplňkové výuky německého jazyka s cílem rozšíření znalostí nebo přípravy na certifikovanou zkoušku u Goethe Institutu
 • Možnost absolvování autoškoly (žáci oboru Dopravní prostředky získají oprávnění sk. B a C v rámci výuky bezplatně)
 • Stravování v budově školy (školní jídelna, bufet, potravinové a nápojové automaty)
 • Školní poradenské pracoviště a školní psycholog
 • Neplatí se školné (týká se střední školy)
 • Možnost dalšího studia na VŠ nebo VOŠ
 • Možnost dobrého uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím oboru
 • Vybavení školy na vysoké úrovni:
  • Učebny informatiky  PC Učebna A301  PC Učebna A301  PC Učebna B103  PC Učebna B116
  • Laboratoř virtuální reality  Laboratoř virtuální reality
  • Laboratoř robotiky  Laboratoř robotiky  Laboratoř robotiky  Laboratoř robotiky  Laboratoř robotiky
  • Fiktivní kancelář dopravní a zasílatelské firmy  Fiktivní kancelář dopravní a zasílatelské firmy  Fiktivní kancelář dopravní a zasílatelské firmy
  • Elektrolaboratoř  Elektrolaboratoř  Elektrolaboratoř  Elektrolaboratoř  Elektrolaboratoř   ElektrolaboratořDalší informace na externím webu
  • Dopravní sál letecké dopravy  Dopravní sál letecké dopravy  Dopravní sál letecké dopravy  Dopravní sál letecké dopravy  Dopravní sál letecké dopravy  Dopravní sál letecké dopravy
  • Dopravní sál kolejové dopravy  Dopravní sál kolejové dopravy  Dopravní sál kolejové dopravy  Dopravní sál kolejové dopravy  Dopravní sál kolejové dopravy
  • Laboratoř diagnostiky silničních vozidel  Laboratoř diagnostiky silničních vozidel  Laboratoř diagnostiky silničních vozidel  Laboratoř diagnostiky silničních vozidel  Laboratoř diagnostiky silničních vozidel  Laboratoř diagnostiky silničních vozidel
  • Laboratoř technologických měření  Laboratoř technologických měření  Laboratoř technologických měření  Laboratoř technologických měření
  • Školní autoservis  Školní autoservis  Školní autoservis  Školní autoservis  Školní autoservis
  • Jazykové učebny  Jazykové učebny  Jazykové učebny  Jazykové učebny  Jazykové učebny
  • Učebna zeměpisu  Učebna zeměpisu  Učebna zeměpisu  Učebna zeměpisu
  • Multifunkční učebny  Multifunkční učebny  Multifunkční učebny  Multifunkční učebny  Multifunkční učebny  Multifunkční učebny  Multifunkční učebny
  • Informační středisko  Informační středisko  Informační středisko  Informační středisko
  • Ve všech učebnách dataprojektor a kvalitní ozvučení
  • Wifi v obou budovách
  • On-line informační systém  On-line informační systém  On-line informační systém
  • Multifunkční venkovní hřiště, tělocvična, posilovna  Multifunkční venkovní hřiště, tělocvična, posilovna  Multifunkční venkovní hřiště, tělocvična, posilovna  Multifunkční venkovní hřiště, tělocvična, posilovna
  • Autoškola  Autoškola  Autoškola  Autoškola
  • Jídelna  Jídelna