Projekt

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125
Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

Škola