Termínový kalendář 2017/2018

Každé 1. úterý v měsíci schůzka zástupců studentského výboru s vedením školy - A207 od 8:55
9.10.2017 Zájezd do Normandie do 13. 10.
26.10.2017 - 27.10.2017 Podzimní prázdniny, studenti VOŠ samostudium
13.11.2017 Stop předběžného hodnocení a zápis známek za 1. čtvrtletí
15.11.2017 1. čtvrtletní porada
Třídní schůzky (17:30 hod.)
20.11.2017 - 24.11.2017 Praxe 4. ročníku
23.11.2017 - 25.11.2017 Schola Pragensis
28.11.2017 Den otevřených dveří od 17 hodin
Akce zúčastněných smluvních partnerů pro určené třídy
1.12.2017 Poslední termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2017/18 (žáci s PUP musí zároveň odevzdat i doporučení ŠPZ)
22.12.2017 Volno ŘŠ pro žáky a studenty školy
25.12.2017 - 2.01.2018 Vánoční prázdniny
11.01.2018 Zadání maturitních prací žákům 4. ročníku
12.01.2018 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu
za 1. pololetí
22.01.2018 - 26.01.2018 Praxe 4. ročníku
25.01.2018 Den otevřených dveří od 17:00 hod.
26.01.2018 Stop klasifikace za 1. pololetí
29.01.2018 1. klasifikační porada
31.01.2018 Konec 1. pololetí – předávání výpisů vysvědčení
2.02.2018 Pololetní prázdniny, studenti VOŠ samostudium
5.02.2018 Jarní prázdniny, studenti VOŠ samostudium do 9. 2.
21.02.2018 Odevzdání maturitních prací studenty 4. ročníku
23.02.2018 Poslední termín zkoušek v náhradním termínu (doklasifikace)
1.03.2018 Uzávěrka přihlášek na SŠ
14.03.2018 Ples školy v Lucerně
28.03.2018 Poslední termín, do kterého může žák předat řediteli školy svůj seznam vybraných literárních děl
29.03.2018 - 30.03.2018 Velikonoční prázdniny
9.04.2018 Stop předběžného hodnocení a zápis známek za 3. čtvrtletí (1. – 3. ročník)
11.04.2018 4. ročník – písemná práce z ČJ společné části MZK
2. čtvrtletní porada 1. – 3. ročník
Třídní schůzky (17:30 hod.)
12.04.2018 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu
(žáci 4. ročníku) za 2. pololetí
24.04.2018 Stop klasifikace žáků 4. ročníku
25.04.2018 2. klasifikační porada žáků 4. ročníku
27.04.2018 4. ročník – předání vysvědčení
2.05.2018 Zahájení písemných zkoušek společné části MZ (podle JZS)
21.05.2018 Zahájení ústních maturitních zkoušek – třídy DS4, DZ4, DMŽ4
Praxe 3. ročník – do 1.6.
28.05.2018 Zahájení ústních maturitních zkoušek – třídy DL4, DPE4
31.05.2018 Poslední termín pro podání přihlášek na VOŠ
8.06.2018 Slavnostní předání maturitních vysvědčení – Betlémská kaple
Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu
(1. -3. ročník) za 2. pololetí
15.06.2018 Konec doklasifikace žáků 4. ročníku
20.06.2018 VOŠ 3. ročník – předávání vysvědčení – Staroměstská radnice v 18,00 hodin
22.06.2018 Přijímací řízení na VOŠ
Stop klasifikace za 2. pololetí 1. – 3. ročník
25.06.2018 2. klasifikační porada
29.06.2018 Vydání vysvědčení

Škola si vyhrazuje právo dalších, v tuto chvíli nepředvídatelných, změn a doplnění!!!