Termínový kalendář 2018/2019

Každé 1. úterý v měsíci schůzka zástupců studentského výboru s vedením školy - A308 od 8:55
7.08.2018 Zápis ke studiu – DG2, DG3, DLO3
4.09.2018 Studijní volno žáků 2. a 3. ročníku SŠ
5.09.2018 zápis ke studiu – st. sk. DLO1 a DG1
Studijní volno žáků 2. a 3. ročníku SŠ
6.09.2018 zápis ke studiu – st. sk. DLO2
10.09.2018 VOŠ - začátek výuky - zimní období (do 9. 1.2019)
sportovní kurz 3. ročník (do 14.9.)
slavnostní přijetí žáků 1. ročníku ke studiu – DP1, E1, D1D
třídní schůzky 1. ročník
11.09.2018 slavnostní přijetí žáků 1. ročníku ke studiu – D1A, D1B, D1C
třídní schůzky 1. ročník
17.09.2018 adaptační kurz 1. ročníku (do 19.9.)
19.09.2018 uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ
24.09.2018 VOŠ – 2. kolo přijímacího řízení
26.09.2018 ŘŠ stanoví a zpřístupní školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části z ČJL
28.09.2018 státní svátek
29.10.2018 - 30.10.2018 Podzimní prázdniny
12.11.2018 Stop předběžného hodnocení a zápis známek za 1. čtvrtletí
14.11.2018 1. čtvrtletní porada
Třídní schůzky (17:30 hod.)
19.11.2018 - 23.11.2018 Praxe 4. ročníku (do 23.11.)
27.11.2018 Den otevřených dveří od 17 hodin
3.12.2018 Poslední termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2018/19(žáci s PUP musí zároveň odevzdat i posudek PUP)
24.12.2018 - 2.01.2019 Vánoční prázdniny
3.01.2019 Začátek výuky po vánočních prázdninách
9.01.2019 Ředitel školy jmenuje vedoucí a oponenty maturitních prací
10.01.2019 Zadání maturitních prací
10.01.2019 - 30.01.2019 VOŠ – zkouškové období
11.01.2019 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu za 1. pololetí
21.01.2019 - 25.01.2019 Praxe 4. ročníku
24.01.2019 Den otevřených dveří od 15:30 hod.
25.01.2019 Stop klasifikace za 1. pololetí
29.01.2019 1. klasifikační porada
30.01.2019 VOŠ – konec zimního zkouškového období
31.01.2019 Konec 1. pololetí – předávání výpisů vysvědčení
1.02.2019 Pololetní prázdniny
4.02.2019 VOŠ 1. a 2. ročník – začátek výuky v letním období – do 31.5.
VOŠ 3. ročník – zahájení odborné praxe – do 31.5.
11.02.2019 - 15.02.2019 Jarní prázdniny
20.02.2019 Odevzdání maturitních prací
22.02.2019 Poslední termín zkoušek v náhradním termínu (doklasifikace)
14.03.2019 Ples školy v Lucerně
29.03.2019 Poslední termín, do kterého může žák předat řediteli školy svůj seznam vybraných literárních děl
8.04.2019 Stop předběžného hodnocení a zápis známek za 3. čtvrtletí (1. – 3. ročník)
10.04.2019 4. ročník – písemná zkouška společné části MZK
2. čtvrtletní porada 1. – 3. ročník
Třídní schůzky (17:30 hod.)
11.04.2019 4. ročník – písemná zkouška společné části MZK
12.04.2019 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu
(žáci 4. ročníku) za 2. pololetí
18.04.2019 - 22.04.2019 Velikonoční prázdniny
24.04.2019 Stop klasifikace žáků 4. ročníku za 2. pololetí
25.04.2019 2. klasifikační porada žáků 4. ročníku
26.04.2019 4. ročník – předání vysvědčení
2.05.2019 Zahájení písemných zkoušek společné části MZ (podle JZS)
20.05.2019 Zahájení ústních maturitních zkoušek – třídy DS4, DM4, DZ4
20.05.2019 - 31.05.2019 Praxe 3. ročník SŠ
27.05.2019 Zahájení ústních maturitních zkoušek – třídy DP4, E4, DL4, DŽ4
27.05.2019 - 31.05.2019 VOŠ – udělování zápočtů a klasifikovaných zápočtů
31.05.2019 VOŠ 3. ročník ukončení praxe
Poslední termín pro podání přihlášek na VOŠ
3.06.2019 - 21.06.2019 VOŠ - letní zkouškové období
7.06.2019 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu
(žáci 1. – 3. ročníku) za 2. pololetí
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – Betlémská kaple
14.06.2019 Konec doklasifikace žáků 4. ročníku
17.06.2019 VOŠ 3. ročník zahájení absolutoria
20.06.2019 VOŠ 3. ročník – předávání vysvědčení – Staroměstská radnice v 18,00 hodin
21.06.2019 VOŠ 1. a 2. ročník – konec zkouškového období
Přijímací řízení na VOŠ
Stop klasifikace za 2. pololetí 1. – 3. ročník
24.06.2019 2. klasifikační porada
25.06.2019 Poslední termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období šk. roku 2018/19 (žáci s PUP musí zároveň odevzdat i posudek PUP)
28.06.2019 Vydání vysvědčení

Škola si vyhrazuje právo dalších, v tuto chvíli nepředvídatelných, změn a doplnění!!!