Pracovní nabídky firem pro studenty a absolventy

Pokud máte zájem o uvedení volné pozice pro naše studenty a absolventy zde na webu, kontaktujte nás emailem na moravcova@spsdmasna.cz nebo se zaregistrujte a použijte administrační rozhraní

Prodejce závodních pneumatik

Zadavatel: Motorsport s.r.o.

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 16.07.2018

Zadavatel: Motorsport, spol. s r.o.

Platné od: 10.07. 2018

Společnost Motorsport, spol. s r.o. se sídlem Poděbradská 541/29, 190 00 Praha 9, hledá uchazeče na pracovní místo:

Prodejce závodních pneumatik

Pracovní náplň:

* Prodej závodních pneumatik v kanceláři, ale také na závodech

* Komunikace se zákazníky

* Práce občas i o víkendech

* Evidence prodaných pneu

Požadujeme:

* Uživatelskou znalost PC

* Znalost AJ nebo NJ

* Aktivní přístup k práci a zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost

* Odolnost vůči stresu

* Řidičský průkaz

* Schopnost samostatné práce a rozhodování

* Fyzickou zdatnost (manipulace s pneumatikami)

* Ochotu pracovat i o víkendu

* Trestní bezúhonnost

Nabízíme:

* Příjemné pracovní prostředí

* Odpovídající platové ohodnocení

* 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění

* Práci na plný úvazek na dobu neurčitou

Lokalita: Praha 9

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis a stručný motivační dopis na emailovou adresu: wagner@motorsport.cz nebo klipova@motorsport.cz. Do e-mailu uveďte Prodejce závodních pneumatik.


Referent odd. dopravní infrastruktury a ochrany přírody - Odbor územního rozvoje

Zadavatel: Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5

Určeno pro: Absolventi VOŠ

Platné od: 31.07.2018 do: 31.08.2018

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5
zastoupena tajemníkem Úřadu městské části Praha 5
vyhlašuje dne 2.7.2018 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa úředníka/úřednice

„Referent/ka oddělení dopravní infrastruktury a ochrany přírody“
v Odboru územního rozvoje, Úřad městské části Praha 5

Místo výkonu práce Praha 5,zařazení v platové třídě 10.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Náplň práce:
• spolupráce s příslušnými orgány působícími v oblasti dopravy (např. Magistrát hlavního města Prahy, Technická správa komunikací, Institut plánování a rozvoje, Dopravní podnik Praha, …)
• tvorba a optimalizace koncepcí dopravních systémů v Praze, komplexní řešení dopravní obslužnosti na území MČ Praha 5
• zpracování koncepcí dopravy pro účely územního plánu a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města
• tvorba mapových podkladů, zejména cyklistických map a map pěších propojení
• příprava a zpracování stanovisek ve věci rozvoje dopravy
• zajištění činností směřujících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na síť pozemních komunikací, navrhování bezbariérových řešení ve veřejném prostoru a komplexních řešení problematických míst


Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/přednice podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
c) velmi dobrá znalost českého jazyka,
d) způsobilost k právním úkonům,
e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena,

Požadované vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání


Požadovaný obor, zaměření:
• stavební, dopravní infrastruktura, územní plánování, veřejná správa

Požadované znalosti:
• znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, GINIS, MISYS)


Další dovednosti, schopnosti:
• organizační schopnosti
• komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost


Zájemce podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitostmi podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:

a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis


Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5
http://archiv.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/?doc=1310

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28.7.2018 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5.


Na obálku uveďte:

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent odd. dopravní infrastruktury a ochrany přírody (OÚR) - NEOTVÍRAT“

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5
Kancelář tajemníka
Oddělení personální a mzdové
K rukám vedoucí oddělení personálního a mzdového


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.Pracovník sales business development

Zadavatel: MSC Czech Republic

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 26.06.2018

Pracovník sales business development

Jste-li otevření dalšímu rozvoji a máte odvahu učit se novým věcem, podívejte se na níže popsanou pracovní příležitost:
nástup: ihned
místo: Praha
oddělení: sales business development
úvazek: plný

Vaše odpovědnost / náplň práce:
- Proaktivní obchodní komunikace se zákazníky
- Zpracování nabídky pro zákazníka
- řešení klientských požadavků
- propagace nových námořních a intermodálních produktů v rámci CZ/SK/EU
- služební cesty v rámci CZ/SK/EU


Váš profil:
- středně pokročilou znalost anglického jazyka
- uživatelská práce na PC podmínkou
- chuť cestovat CZ, SK, EU
- pozitivní a proaktivní prodejní přístup, chuť učit se novým věcem, teamovy duch
- reprezentativní vystupování
- komunikativní vlastnosti
- aktivní řidičský průkaz skupiny B
- znalost oboru není podmínkouNabízíme:
- - zázemí mezinárodní společnosti
- pracoviště v Praze u metra Invalidovna
- přátelský a mladý kolektiv
- benefity ve formě stravenek a flexi pasů
- pět týdnů dovolené, možnost sick days

Kontakt: 277001414
cze-prague@msc.com


Referent námořních přeprav

Zadavatel: Lagermax spedice a logistika s.r.o.

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 15.06.2018 do: 30.09.2018

Mezinárodní spediční firma nabízí volné místo na pracovní pozici referent námořních přeprav.

Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání
- Aktivní znalost AJ
- Znalost práce na PC
- Komunikativnost, odpovědnost, pečlivost a časovou flexibilitu

Náplň práce:
- Samostatné zpracování obch.případů v námořní přepravě
- Cenotvorba, odbavování obch.případů, kontrola a fakturace
- Komunikace se zákazníky, dopravci, rejdaři a zahraničními partnery

Nabízíme:
- Příjemné pracovní prostředí v kanceláři na pražském letišti
- Možnost odborného růstu
- Odpovídající finanční ohodnocení
Další zaměstnanecké výhody

Místo výkonu práce: Aviatická 1048/12, Praha 6

Kontakt: olga.jerabkova@lagermax.cz


Disponent e-commerce logistiky

Zadavatel: Bee First International s.r.o.

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 15.06.2018

Myslíte si, že práce v logistice je všude stejná? My to děláme jinak a nemáme žádné limity!

Přijďte mezi nás a uvidíte, že to jde dělat i jinak.Náplň práce:

- Plánování, sledování a evidence přeprav

- Vyřizování objednávek

- Komunikace s dopravci a zákazníky

- Optimalizace tras a cenotvorba

- Spolupráce s ostatními kolegy (letecké odd., celní deklarace, sklad, finanční odd.)

Požadavky:

- Min. středoškolské vzdělání

- Komunikativní znalost anglického jazyka (slovem a písmem)

- Praxe na pozici dispečera výhodou

- Výborné organizační a komunikační dovednosti

- Odolnost vůči občasnému stresu

- vhodné pro absoloventy

Nabízíme:

- Práci v mladém, dynamickém a přátelském kolektivu

- Možnost podílet se na zajímavých projektech v oblasti dopravy

- Příjemné pracovní prostředí

- Uplatnění znalostí a jazykových dovedností v oblasti dopravy

- Profesionální zaškolení a podporu týmu

- Odpovídající platové ohodnocení

- Služební notebook a telefon

Těšíme se na Vaši reakci.

Informace o pozici:

Místo pracoviště:


Pavlov

Typ pracovního poměru:


Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru:


Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu:


Pracovní smlouva

Benefity:


Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Možnost občasné práce z domova

Požadované vzdělání:


Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Požadované jazyky:


Angličtina (Středně pokročilá)

Zadavatel:


Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.

Kontakt:

Zaměstnavatel:

Bee First International s.r.o.

Kontaktní osoba:

Jitka Kučerová, bee@bee-first.com


dispečer/disponent MKD

Zadavatel: VCHD Cargo a.s.

Určeno pro: Studenti SOŠ nebo VOŠ

Platné od: 14.06.2018

firma VCHD CARGO a.s. hledá pro pobočku KLADNO dispečera/ku MKD
nástup možný ihned
pracovní smlouva na dobu neurčitou
více o firmě na: www.vchd.cz
životopisy prosím na: jan.benes@vchd.cz

předem děkuji za vaše odpovědi,
Mgr. Jan Beneš, vedoucí dopravy


Studentské brigády

Zadavatel: DAYWORK - studentské brigády

Určeno pro: Studenti SOŠ nebo VOŠ

Platné od: 8.06.2018

Vážení studenti, rádi bychom vám představili portál na brigády, www.daywork.cz , který by vás mohl zaujmout. Vznikl za podpory města Praha a studentů ČVUT.

Portál vám umožní během studií nasbírat krátkodobé zkušenosti z pracovišť jako jsou kanceláře, hotely, obchody, restaurace, veletrhy, divadla a jiné eventy.


V čem je portál jiný?

Hodnocení, která budete získávat po každé proběhlé brigádě přispějí k celkové atraktivitě vašeho profilu a tím i snadnějšímu přístupu k brigádám.

Hodnocení budete moct do budoucna využít jako certifikovanou přílohu k životopisu.

Brigády se vám budou zobrazovat dle nastavených kriterií, zkušeností a znalostí.

V kalendáři si budete moct vyznačit dny, kdy máte školu či jiné aktivity a tak se vyhnete pročítání brigád v termínech, kterých by jste se stejně nemohli zúčastnit.

A co víc, budete mít možnost potvrzovat účast na brigádách přímo přes portál jednoduchým kliknutím „potvrdit brigádu“ a brigáda bude vaše.

Můžete se registrujte již nyní. Ve svém profilu proto uveďte co nejvíc informací. I několikadenní pracovní zkušenost může být dobrým impulsem pro firmy.

Registrace na www.daywork.cz


Dispečer / dispečerka - junior

Zadavatel: Šmídl, s.r.o.

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 5.06.2018

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici

Dispečer/Dispečerka – junior
Adresa Vašeho budoucího pracoviště:
Pod Hájem 97, Králův Dvůr
Co budete potřebovat?
SŠ vzdělání s maturitou organizační a komunikační schopnosti
Odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, odolnost vůči stresu
Znalost alespoň jednoho cizího jazyka podmínkou (Aj, Nj)
Ochotu učit se novým věcem, týmového ducha
Praxe v oblasti dopravy výhodou ne však podmínkou
Co Vás u nás čeká?
Komunikace s řidiči, zákazníky (i zahraničními)
Získávání nových zákazníků a partnerů
Stanovování podmínek přepravy,
Kontrola průběhu přeprav až po konečného zákazníka
Na co se u nás můžete těšit?
Trvalý pracovní poměr ve stabilní české společnosti
Motivující mzdové ohodnocení
Benefity – mobilní telefon, příspěvek na stravování, sick days, firemní mobilní tarif, cafeterie
Nástup možný ihned
Informace na tel.: 737 796 928, Renáta Sklenářová


Šmídl s.r.o.
Čs. armády 991/ CZ / 564 01 Žamberk
tel/fax: +420 465 676 111/ e-mail: transport@smidl.cz


Referent sběrné služby v DHL nebo Zákaznické oddělení DHL

Zadavatel: DHL Freight

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 30.05.2018

Mezinárodní společnost DHL hledá pro svou divizi DHL Freight čerstvé absolventy SOŠ nebo VOŠ na uvolněné pozice v Říčanech ( se zajištěným svozem z "C" Opatov ) vhodné právě pro start kariéry v oboru dopravy:

https://dhl.jobs.cz/detail/?id=G2-1291319351-aden_brand0&rps=202

https://dhl.jobs.cz/detail/?id=G2-1290424695-aden_brand0&rps=202


plné pracovní úvazky i brigáda na léto pro několik studentů

Zadavatel: MSC Czech Republic

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 28.05.2018

Pracovník export operation desk

Jste-li otevření dalšímu rozvoji a máte odvahu učit se novým věcem, podívejte se na níže popsanou pracovní příležitost:
nástup: ihned
místo: Praha
oddělení: export operation desk
úvazek: plný
Stanete se součástí nově vznikajícího oddělení, které bude mít na starosti centralizované činnosti pro MSC pobočky v České republice na Slovensku, v Rakousku a Německu. Jednalo by se o administrativní podporu s pracovní dobou pondělí až pátek od 8:30 – 17:00.

Vaše odpovědnost / náplň práce:
- zpracování a zasílání notifikací
- kontrola a zpracování exportních dat
- překnihování lodí, rolování carga
- zpracování loading listů
- komunikace s kolegy v ČR a zahraničí
- zpracování podkladů pro plannery
- práce v interním systému
Váš profil:
- středně pokročilou znalost anglického jazyka
- uživatelská práce na PC podmínkou
- ochota, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, pracovitost, samostatnost
- pozitivní a proaktivní přístup, chuť učit se novým věcem, teamovy duch
Nabízíme:
- zázemí mezinárodní společnosti
- pracoviště v Praze u metra Invalidovna
- přátelský a mladý kolektiv

Nabízený plat: 150,- Kc/hodinu

Pracoviště: Praha 8, Sokolovská 136E

informace na tel.: 277 001 414
hana.pechackova@msc.com


Automechanik - Autotronik

Zadavatel: Dopravní podnik hl, m. Prahy

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 17.05.2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
nabízí pracovní příležitosti pro absolventy středních škol v rámci Absolventského programu na pracovní pozici

AUTOMECHANIK – pro autobusy nebo nákladní vozy


Popis činnosti
Provádění údržby a oprav AUTOBUSŮ nebo NÁKLADNÍCH VOZŮ.

Požadavky
• střední odborné vzdělání s výučním listem nebo maturitou, obor: automechanik, autotronik, dopravní prostředky
• trestní bezúhonnost
• iniciativa, loajalita, týmová spolupráce
• nejdéle 2 roky od ukončení studia v prezenční /denní formě

Nabízíme
• pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení až na 2 roky v rámci Absolventského programu
• získání odborné praxe v oboru
• po skončení programu možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou
• perspektivní zaměstnání
• další profesní rozvoj
• benefity: zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, volnočasové poukázky a další benefity dle Kolektivní smlouvy
• Nástup: dle dohody

Kontakt
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9
PhDr. Jitka Nosková, tel. 2961 92463, email: NoskovaJ@dpp.cz

Přihlášení - zašlete životopis e-mailem na adresu absolventskyprogram@dpp.cz

Neváhejte s přihlášením, počet míst je omezen, doklad o ukončení studia předložíte později!Provozní elektrikář

Zadavatel: Dopravní podnik hl, m. Prahy

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 17.05.2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
nabízí volná pracovní místa pro absolventy středních škol
na pracovní pozici

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Popis
Zařazení v jednotce Dopravní cesta METRO, ve službě ELEKTROTECHNIKA.
Pro absolventy bez praxe nabízíme několik absolventských míst v provozech:
• provoz Elektrické stanice - údržba a opravy elektrického silnoproudého zařízení rozvoden (měnírny a distribuční transformovny) v metru.
• provoz Rozvodné sítě a osvětlení - údržba a opravy elektrického zařízení v metru.

Požadavky
• střední odborné vzdělání s maturitou – obory ELEKTROTECHNIKA, MECHANIK ELEKTRONIK / ELEKTROTECHNIK
• nejdéle 2 roky od ukončení studia v denní / prezenční formě
výhodou: vyhláška č. 50 / 1978 Sb. nebo vyhláška č. 100 / 1995 Sb.
• trestní bezúhonnost
• iniciativa, loajalita, týmová spolupráce, chuť učit se

Nabízíme
• pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou s perspektivou prodloužení na dobu neurčitou
• získání odborné praxe v oboru
• perspektivní zaměstnání
• další profesní rozvoj
• benefity: zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, volnočasové poukázky a další benefity dle Kolektivní smlouvy
• nástup: dle dohody

Kontakt
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9
PhDr. Jitka Nosková, tel. 2961 92463, email: NoskovaJ@dpp.cz

Přihlášení - zašlete životopis e-mailem na adresu absolventskyprogram@dpp.cz

Neváhejte s přihlášením, počet míst je omezen, doklad o ukončení studia předložíte později!


Zabezpečovací a sdělovací obvodář

Zadavatel: Dopravní podnik hl, m. Prahy

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 17.05.2018

Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá uchazeče do Absolventského programu na absolventské pracovní místo:

Zabezpečovací a sdělovací obvodář

Popis činnosti
Údržba a opravy zabezpečovacího zařízení v metru zajišťujícího bezpečnost a plynulost vlakové dopravy.

Požadavky
• střední odborné vzdělání s maturitou - dopravní nebo elektrotechnický obor
• znalost práce s PC - MS Office
• bezúhonnost
• iniciativa, loajalita, týmová spolupráce
• nejdéle 2 roky od ukončení studia v prezenční /denní formě


Nabízíme
• pracovní poměr na dobu určitou na 1 -2 roky v rámci Absolventského programu, poté pracovní smlouva na dobu neurčitou
• jistotu zaměstnání v perspektivním oboru městské hromadné dopravy
• získání odborné praxe ve vystudovaném oboru
• další profesní rozvoj
• benefity: zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, volnočasové poukázky a další benefity dle Kolektivní smlouvy

Kontakt
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9
PhDr. Jitka Nosková, tel. 2961 92463, email: NoskovaJ@dpp.cz

Přihlášení - zašlete životopis e-mailem na adresu absolventskyprogram@dpp.cz

Neváhejte s přihlášením, počet míst je omezen, doklad o ukončení studia předložíte později!


Plánovač/dispečer posádek

Zadavatel: Travel Service a.s.

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 16.05.2018

Pracovní náplň:
• Plánování posádek (pilotů a stevardů) na lety operované společností a během provozních nepravidelností
• Zpracování a aktualizace plánů letů
• Komunikace s piloty a palubními průvodčími v českém i anglickém jazyce
• Komunikace s odděleními partnerských leteckých společností v zahraničí – převážně v anglickém jazyce
• Zadávání informací do interního plánovacího systému monitorujícího letový provoz
• Práce ve směnném režimu, 12 hod. (svátky, víkendy, denní/noční služby)

Nabízíme:
• Zázemí největší české letecké společnosti působící na trhu v ČR od r. 1997
• Moderní pracoviště v Praze 6 – Ruzyně, přibližně 10 min. autobusem od metra A - Nádraží Veleslavín / B - Zličín směr letiště
• Zajímavou práci v dynamickém a atraktivním prostředí v oblasti mezinárodního cestovního ruchu
• Práci na hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Zaměstnanecké výhody

Lokalita:
• Budova Travel Service, Praha 6, K Letišti 1068/30

Požadujeme:
• SŠ vzdělání s maturitou, dopravní obor výhodou - vhodné i pro absolventy
• Pracovní zkušenost z oblasti letecké dopravy výhodou
• Pokročilá znalost AJ slovem i písmem – nutná denní komunikace po telefonu/emailu,
• Další cizí jazyk vítán
• Znalost práce na PC – MS Office, Outlook a internet, zkušenosti s plánovacími systémy výhodou
• Čistý trestný rejstřík
• Odolnost vůči stresu, pečlivost, analytické schopnosti, zodpovědnost, flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis v českém jazyce a velmi stručný motivační dopis na e-mailovou adresu jobs@travelservice.aero. Do předmětu e-mailu uveďte Plánovač/dispečer posádek - registrace.

Odesláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů. Tyto údaje poskytujete společnosti Travel Service, a.s. výhradně za účelem výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok. Kdykoli budete moci požádat společnost Travel Service, a.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů.


Koordinátor hotelových rezervací

Zadavatel: Travel Service a.s.

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 16.05.2018

Pracovní náplň:
• Zajišťování hotelových rezervací pro posádky
• Komunikace s hotely
• Práce se systémy AIMS, EFA
• Pracovní doba na 12hod směny (svátky, víkendy, denní/noční směny)

Nabízíme:
• Zázemí největší české letecké společnosti působící na trhu v ČR od r. 1997
• Moderní pracoviště v Praze 6 – Ruzyně, přibližně 10 min. autobusem od metra Nádraží Veleslavín směr letiště
• Zajímavou práci v dynamickém a atraktivním prostředí v oblasti mezinárodního cestovního ruchu
• Práci na plný pracovní úvazek na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Zaměstnanecké výhody

Lokalita:
• Budova Travel Service, Praha 6, K Letišti 1068/30

Požadujeme:
• SŠ vzdělání s maturitou, dopravní obor výhodou - vhodné i pro absolventy
• Pracovní zkušenost z oblasti letecké dopravy výhodou
• Aktivní pokročilá znalost AJ – nutná komunikace po telefonu/emailu, další cizí jazyk vítán
• Znalost práce na PC – MS Office, Outlook a internet
• Čistý trestný rejstřík
• Psychická odolnost vůči změnám, pečlivost, analytické schopnosti, zodpovědnost, flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis v českém jazyce a velmi stručný motivační dopis na e-mailovou adresu jobs@travelservice.aero. Do předmětu e-mailu uveďte Koordinátor hotelových rezervací.

Odesláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů. Tyto údaje poskytujete společnosti Travel Service, a.s. výhradně za účelem inzerovaného výběrového řízení, po dobu konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok. Kdykoli budete moci požádat společnost Travel Service, a.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů.


Koordinátor přeprav pro letecké posádky

Zadavatel: Travel Service a.s.

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 16.05.2018

Pracovní náplň:
• Zajišťování přeprav mezi hotely a letišti pro posádky (piloty a stevardy)
• Komunikace s přepravci po celém světě
• Kompletace podkladů ke služební cestě pro posádky
• Práce s mezinárodně používanými systémy SITA, AIMS a s firemním systémem EFA
• Pracovní dobu na 10hod směny (svátky, víkendy, bez nočních služeb)

Nabízíme:
• Zázemí největší české letecké společnosti působící na trhu v ČR od r. 1997
• Moderní pracoviště v Praze 6 – Ruzyně, přibližně 10 min. autobusem od metra A - Nádraží Veleslavín / B - Zličín směr letiště
• Zajímavou práci v dynamickém a atraktivním prostředí v oblasti mezinárodního cestovního ruchu
• Práci na plný pracovní úvazek na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Zaměstnanecké výhody

Lokalita:
• Budova Travel Service, Praha 6, K Letišti 1068/30

Požadujeme:
• SŠ vzdělání s maturitou, dopravní obor výhodou - vhodné i pro absolventy
• Pracovní zkušenost z oblasti letecké dopravy výhodou
• Aktivní pokročilá znalost AJ – nutná komunikace po telefonu/emailu, další cizí jazyk vítán
• Znalost práce na PC – MS Office, Outlook a internet
• Čistý trestný rejstřík
• Psychická odolnost vůči změnám, pečlivost, analytické schopnosti, zodpovědnost, flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis v českém jazyce a velmi stručný motivační dopis na e-mailovou adresu jobs@travelservice.aero. Do předmětu e-mailu uveďte Koordinátor přeprav pro letecké posádky.

Odesláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů. Tyto údaje poskytujete společnosti Travel Service, a.s. výhradně za účelem inzerovaného výběrového řízení, po dobu konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok. Kdykoli budete moci požádat společnost Travel Service, a.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů.


REFERENT VOZOVÉHO PARKU

Zadavatel: ALIMPEX FOOD a.s.

Určeno pro: Studenti SOŠ nebo VOŠ

Platné od: 15.05.2018

Hlavní náplň práce:
Příprava materiálů k náhradě škody zaměstnanců
Zpracování statistik a evidence pojistných událostí, vozidel, stk, emisí, tachografu, hydraulických čel, atd.
Příprava a správa smluv jako např. pronájem a podnájem vozidel zaměstnancům společnosti
Spolupráce na roční inventarizaci vozidel
Realizace mýtných transakcí
Příprava pokynů týkající se vedení záznamu o provozu vozidel
Zpracování došlých faktur, aj.
Administrativa spojená s daným oddělením

Naše požadavky:
Ukončené SŠ vzdělání - obor silniční doprava
ŘP sk. B - podmínkou
ŘP sk. C - velkou výhodou
Dobrou znalost MS Office (Excel, Word, PP)
Spolehlivost, samostatnost
Příjemné vystupování
Ochotu učit se nové věci

Nabízíme:
Práci na hlavní pracovní poměr s možností nástupu IHNED
Zázemí úspěšné společnosti s rodinnou atmosférou
Podporu ze strany Vašeho nadřízeného kolegy
Zajímavou práci se silnými značkami a velmi úspěšnými produkty
Zaměstnanecké benefity jako stravenky, dovolená navíc, zvýhodněné vstupné do pražských divadel, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, zvýhodněný nákup produktů, zvýhodněné tarifní podmínky u T-mobile, aj.

V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na: krakorova@alimpex.cz nebo volejte na tel: 605 859 980.


Teamleader

Zadavatel: 4PX Express CZ

Určeno pro: Absolventi SOŠ

Platné od: 11.05.2018

Buď Teamleaderem ve 4PX

Podrobnosti ZDE v přiloženém letáku.


DISPEČER CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU

Zadavatel: ČEPRO, a.s.

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 27.04.2018 do: 31.05.2018

Společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

DISPEČER CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU

Pracoviště: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7- Holešovice, 170 00

Náplň práce:

- Zajištění procesu vyřízení objednávek na dodávky obchodního zboží
- Aktivní komunikace se zákazníky
- Sledování kreditního limitu zákazníků
- Pracovní doba: 7,5 hod, ranní, odpolední

Požadujeme:

- Středoškolské vzdělání
- Uživatelskou znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook)
- Praxe na obchodní pozici je výhodou, ne však podmínkou
- Aktivní přístup k práci a zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
- Odpovědnost za prováděnou práci
- Komunikativní osobnost
- Odolnost vůči stresu, ochota učit se nové věci
- Znalost celní problematiky a systému EMCS je výhodou, ne však podmínkou

Nabízíme:

- stabilní zázemí významné české společnosti
- zajímavou práci na plný úvazek v prestižním oboru
- motivační finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené, sickdays, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné ceny paliva
- první pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, poté možnost prodloužení

Informace o nástupu:
Nástup možný od 1.7.2018 nebo dle dohody

Kontakt:
Zaměstnavatel: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00
Kontaktní osoba: Ing. Hana Přibilová
Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00
hana.pribilova@ceproas.cz
tel. 221 968 192
Upozornění inzerenta:
Uchazeč o zaměstnání souhlasí, aby jeho osobní data, která poskytne inzerentovi, byla interně použita inzerentem pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici za předpokladu, že s nimi bude trvale nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Inzerent bude o výsledcích výběrového řízení informovat pouze ty uchazeče, s nimiž vešel do osobního kontaktu (např. pohovor) nebo ty uchazeče, kteří o informaci písemně požádají již při přihlášení do výběrového řízení nebo ji následně vyžádají jinou vhodnou formou (např. telefonicky, e-mail apod.).


Servisní technik

Zadavatel: Schenck Process s.r.o.

Určeno pro: Specifikováno v textu

Platné od: 25.04.2018 do: 31.05.2018

Jsme strojírenská společnost orientující se na průmyslové vážení, dopravu a dávkování sypkých hmot. Společnost je součástí německého koncernu Schenck Process Group, ale s duchem rodinné firmy.
V České republice je mimo obchodní zastoupení koncernu i Centrum kompetence pro alternativní paliva, které:
- vyrábí a vyvíjí vlastní stroje pro hospodaření s alternativními palivy
- realizuje projekty po celém světě – především pro cementárny, elektrárny a železárny

SERVISNÍ TECHNIK
Popis pracovního místa:
- Servisní práce u zákazníka zejména v ČR a SR
- Supervize instalací nových zařízení
- Dodávka a výměna náhradních dílů
- Diagnostika, parametrizace řídících elektronik, atp.
- Podpora zákazníků – školení uživatelů a podpora po telefonu

Kvalifkační požadavky:
- SŠ vzdělání - elektro (vyhláška č. 50/1978 Sb.)
- Aktivní znalost – AJ (případně NJ)
- Znalost práce na PC (MS Ofce)
- Řidičský průkaz B (aktivní řidič)
- Pečlivost a zodpovědnost
- Schopnost samostatné práce a rozhodování
- Zkušenosti s manuální prací strojního i stavebního charakteru vítány
- Ochota cestovat (ČR + SR, omezeně celý svět)

Nabízíme:
- Zaškolení na pozici
- Služební auto, telefon a notebook
- Zkušenosti z mezinárodních zakázek
- Až 37 dní volna v roce
- Příspěvky na penzijní a životní pojištění, fyzioterapii, zajímavé teambuildingové aktivity

www.schenckprocess.cz
Info@schenckprocess.cz