Projekt

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony na VOŠ a SPŠ dopravní“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006478, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1.658.488,- Kč.

Škola