• Uvod_slideshow26
 • Uvod_slideshow24
 • Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow25
 • Uvod_slideshow17
 • Uvod_slideshow22
 • Uvod_slideshow20
 • Uvod_slideshow23

Novinky

 • 29.06.2022 - Výpis z přihlášky k podzimnímu termínu MZ 

  Je k vyzvednutí až do 13.7. v žákovském sekretariátu vždy od 9 do 14 hodin.
 • 13.06.2022 - Přihláška k podzimnímu termínu MZ 

  Je připravena k podpisu až do 27. 6. v žákovském sekretariátu vždy v 8-12 a 12.30-15 hodin.
 • 22.04.2022 - Přihláška na Vyšší odbornou školu 

  Přihlášky na Vyšší odbornou školu přijímáme až do 31. května 2022. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 24.03.2022 - Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

  Doporučeným dopisem (nebo do datové schránky)na adresu zákonného zástupce uchazeče jsme dnes odeslali pozvánku a organizační pokyny k JPZ a oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání Rozhodnutí. Pokud dopis v nejbližších dnech neobdržíte, kontaktujte školu (info@spsdmasna.cz, 236 075 627).
 • 07.02.2022 - Přihláška na střední školu 

  Vyplněnou přihlášku na střední školu přijímáme doporučenou poštou, datovou schránkou (konverzí papírové přihlášky) nebo osobně (tuto variantu doporučujeme – případné opravy a doplnění lze provést ihned na místě) v budově Masná 18 až do 1. března 2022 včetně, a to v pracovní dny 8-12, 12.30-16 hodin, v pátek do 15 hodin. Další informace k přijímacímu řízení najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 26.12.2021 - Den otevřených dveří 

  Vítáme uchazeče o studium na naší škole na Dni otevřených dveří!
 • 13.01.2022 - Den otevřených dveří 20. 1. 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit prezenční formu dne otevřených dveří i pro druhý termín 20. 1. Přesto nás můžete navštívit prostřednictvím filmu nebo virtuální prohlídky.Pokud to situace umožní, o případném náhradním termínu budeme včas na webu školy informovat.
 • 30.11.2021 - Den otevřených dveří 7. 12. 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni definitivně zrušit 7. 12. prezenční formu dne otevřených dveří. Pro účely prezentace školy však pro vás připravujeme speciální film, který bude ke zhlédnutí ve druhé polovině prosince. Již nyní ale máte k dispozici Virtuální DOD.
 • 14.10.2021 - 3 nové učebny na VOŠ a SPŠD 

  Ve spolupráci s firmou Consulta proběhla komplexní rekonstrukce 3 odborných učeben. Prohlédnout si je můžete zde:
  Učebna dopravního zeměpisu
  Jazyková učebna
  Multifunkční učebna
 • 22.11.2021 - Přihláška k jarnímu termínu MZ 2022 

  Přihláška pro uchazeče, kteří již nejsou žáky školy, je připravena k podpisu a vyzvednutí v žákovském sekretariátu (A203) až do 1. 12. (8-12 a 12.30-15 hodin).
 • 26.07.2021 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Přihlášky přijímáme do 17.9.2021. Další informace najdete v záložce
  PRO UCHAZEČE
  .
 • 30.06.2021 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  V pondělí 26. července zde vyhlásíme 2.kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ včetně kritérií a počtu přijímaných studentů.
 • 21.05.2021 - Přihláška na VOŠ 

  Přihlášky na VOŠ přijímáme do 31. května. Informace k přijímacímu řízení najdete v záložce
  PRO UCHAZEČE
  .
 • 09.05.2021 - Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu 

  Podle platné legislativy má uchazeč o studium maturitního oboru možnost konat jednotnou přijímací zkoušku 2x. Protože v tomto školním roce byla pro střední školy zrušena povinnost konat jednotnou zkoušku (některé ji opravdu nekonaly), dostali proto někteří uchazeči pozvánku na oba termíny na naši školu. Pokud to pochopili tak, že si mají mezi těmito termíny vybrat a zúčastnili se pouze 1x, stanovuje MŠMT možnost konat JPZ ještě v náhradním termínu 2. nebo 3. června. Tento zájem potvrdí zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 14.5. na ineman@spsdmasna.cz
 • 04.05.2021 - Informace k výsledkům přijímacího řízení na střední školu 

  Škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky 19. května. Po zahrnutí dalších kritérií zveřejníme výsledky přijímacího řízení 21. května ve vestibulu budovy Masná 18 a na titulní straně webu školy. Spolu s výsledky budou zpřístupněny další informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče.

  Vzhledem k posunu původního termínu jednotné přijímací zkoušky o 3 týdny, se o stejný čas posouvá i datum, kdy se mohou nepřijatí uchazeči vyjádřit k podkladům ROZHODNUTÍ o nepřijetí, tj. 24.května od 9 do 13 hodin v místnosti A206 (viz informační dopis, který uchazeč obdržel při podání přihlášky).