• Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow19
 • Uvod_slideshow22
 • Uvod_slideshow11
 • Uvod_slideshow09
 • Uvod_slideshow21
 • Uvod_slideshow24
 • Uvod_slideshow17

Novinky

 • 19.04.2021 - Jednotná přijímací zkouška - organizační pokyny 

 • 24.03.2021 - Přijímací řízení na SŠ 

  Dnes jsme odeslali na e-mailovou adresu zákonného zástupce pozvánku k jednotné přijímací zkoušce společně s informacemi o dalších změnách termínů. Pokud jste uvedený e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na ineman@spsdmasna.cz

  K jednotné přijímací zkoušce uchazeči přinesou pozvánku a průkaz se jménem, příjmením, datem narození a fotografií.

  Hygienické podmínky pro vstup do školy budou včas zveřejněny na základě aktuální situace.
 • 02.03.2021 - Informace k přijímacímu řízení 

  Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za podání přihlášky. Těm, kteří přihlášku poslali poštou, budeme postupně posílat informační dopis s registračním číslem uchazeče. Ve 2. polovině března odešleme na e-mailovou adresu zákonného zástupce pozvánku k přijímací zkoušce.
 • 03.02.2021 - Maturitní ples 2020 - vrácení vstupného 

  Rada rodičů, jako pořadatel plesu, oznamuje, že o refundaci lístků za zrušený Maturitní ples 2020 je možné zažádat do konce února 2021. • 01.02.2021 - Přihláška ke studiu na střední škole do 1. 3.!!! 

  Kompletně vyplněnou přihlášku (včetně podpisu uchazeče i zákonného zástupce, platné e-mailové adresy zákonného zástupce, potvrzení od praktického lékaře a potvrzení ZŠ o prospěchu) přijímáme až do 1.března. Přihlášku je možné poslat poštou (tuto možnost upřednostňujeme, doručení do školy poštou je možné ověřit na tlf. 236 075 627), nebo, při dodržení stanovených hygienických opatření, osobně do budovy Masná 18 v pracovní dny 8-15,v pátek do 14 hodin.
 • 25.11.2020 - Dny otevřených dveří - změna!!! 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale vzhledem k aktuální situaci se nemohou konat dny otevřených dveří ve standardní formě. Proto jsme pro Vás připravili Den otevřených dveří alespoň ve virtuální podobě s úplně novou 3D prohlídkou obou budov školy-odkaz vlevo v záložce Aktuální informace. Případné dotazy zodpovíme na ineman@spsdmasna.cz
 • 23.11.2020 - Přihlašování k MZK jaro 2021 

  Přihlášku k MZK lze vyplnit a odevzdat od 25.11. do 1.12. vždy do 14 hodin na studijním oddělení (A203). Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné mít po celou dobu zakrytý nos a ústa a bezprostředně po vstupu do školy si dezinfikovat ruce. Pro vyplnění přihlášky je nutné mít vlastní propisku!
 • 22.10.2020 - Maturitní ples 2020 - vrácení vstupného 

  Svůj nárok na vrácení vstupného za neuskutečněný ples můžete uplatnit na adrese SPSdopravní-ples2020@seznam.cz. V odpovědi obdržíte podrobné informace o dalším postupu.
 • 13.10.2020 - Změna v provozu školy 

  V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací bude od středy 14. 10. škola v omezeném provozu (kromě autoservisu). Ke komunikaci se zaměstnanci školy používejte přednostně e-mail, v nutných případech pak telefonní číslo 236 075 660.
 • 02.10.2020 - Maturitní ples 2020 

  Vzhledem k současné situaci, kdy nelze zajistit tradiční vysokou společenskou úroveň, Rada rodičů při VOŠ a SPŠ dopravní (jako pořadatel plesu) rozhodla o definitivním zrušení konání maturitního plesu školy v roce 2020. Vstupné bude všem vráceno v plné výši, pokyny budou zveřejněny.
 • 22.09.2020 - Přijatí uchazeči 

  Uchazeči přijatí na VOŠ ve 2. kole si vyzvednou Rozhodnutí o přijetí dnes v úterý 22. 9. od 9 do 15.30 hodin v kanceláři A203. Zápis ke studiu proběhne ve středu 23. 9. (DLO1 od 10 hodin v učebně A212, DG1 od 13 hodin v A315).
 • 31.08.2020 - Hygienické podmínky pro vstup a pobyt ve škole 

 • 13.07.2020 - Přihláška k podzimní maturitní zkoušce 

  Přihlásit se lze od 20. 7. do 27. 7. vždy od 9 do 14 hod. na studijním oddělení v A203. Uchazeč musí předložit průkaz totožnosti (příp. pověřená osoba musí doložit úředně ověřenou plnou moc).
 • 02.07.2020 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy Vyšší odborné školy.Přihlášky je možné poslat na adresu školy nebo osobně odevzdat v kanceláři A203 až do 18.září.Pro přijetí platí shodná kritéria jako v 1. kole.Další informace najdete v záložce Přijímací řízení VOŠ.
 • 24.06.2020 - Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika (kritéria přijímacího řízení). Přihlášky přijímáme v budově Masná 18 do 30.června (8-12, 12.30-16 hodin, v pátek do 15 hodin).