• Uvod_slideshow24
 • Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow11
 • Uvod_slideshow18
 • Uvod_slideshow17
 • Uvod_slideshow09
 • Uvod_slideshow21
 • Uvod_slideshow22

Novinky

 • 22.09.2020 - Přijatí uchazeči 

  Uchazeči přijatí na VOŠ ve 2. kole si vyzvednou Rozhodnutí o přijetí dnes v úterý 22. 9. od 9 do 15.30 hodin v kanceláři A203. Zápis ke studiu proběhne ve středu 23. 9. (DLO1 od 10 hodin v učebně A212, DG1 od 13 hodin v A315).
 • 31.08.2020 - Hygienické podmínky pro vstup a pobyt ve škole 

 • 13.07.2020 - Přihláška k podzimní maturitní zkoušce 

  Přihlásit se lze od 20. 7. do 27. 7. vždy od 9 do 14 hod. na studijním oddělení v A203. Uchazeč musí předložit průkaz totožnosti (příp. pověřená osoba musí doložit úředně ověřenou plnou moc).
 • 02.07.2020 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy Vyšší odborné školy.Přihlášky je možné poslat na adresu školy nebo osobně odevzdat v kanceláři A203 až do 18.září.Pro přijetí platí shodná kritéria jako v 1. kole.Další informace najdete v záložce Přijímací řízení VOŠ.
 • 24.06.2020 - Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika (kritéria přijímacího řízení). Přihlášky přijímáme v budově Masná 18 do 30.června (8-12, 12.30-16 hodin, v pátek do 15 hodin).
 • 16.06.2020 - Maturitní vysvědčení 

  jsou k vyzvednutí po předchozí domluvě se zástupkyní ředitele Ing. Lenkou Moravcovou Ph.D.
 • 29.05.2020 - Posudky maturitních prací pro jarní MZK 

  Posudky MP jsou k vyzvednutí na studijním oddělení A203, nejlépe po telefonické domluvě.
 • 25.05.2020 - Pozvánka k JPZ 

  Dnes jsme odeslali z ineman@spsdmasna.cz na e-mailové adresy zákonných zástupců uchazečů (uvedených v přihlášce) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce a další související informace. Pokud tyto 2 zprávy nedorazily, kontaktujte neprodleně výše uvedený e-mail.
 • 20.05.2020 - Přihlášky na Vyšší odbornou školu 

  Přihlášky na VOŠ lze posílat na adresu školy až do 1. června.
 • 20.05.2020 - Pozvánky k písemné části MZ 

  Dnes byly na e-mailové adresy, zadané ve školním registru, odeslány pozvánky k didaktickým testům. Pokud adresu uvedenou nemáte, nebo je nefunkční, pozvánku obdržíte od TU při výdeji výročního vysvědčení 29.5.
 • 18.05.2020 - Změna v provozu školy 

  Provozní doba školy od pondělí 25. května až do odvolání: pracovní dny 9-14 hodin.

  S pedagogickými zaměstnanci lze komunikovat, vzhledem k distanční výuce, výhradně elektronicky.
 • 05.05.2020 - Maturitní ples 2019-20 

  Radě rodičů, jako pořadateli maturitního plesu školy, se podařila rezervace náhradního termínu v Lucerně na pátek 9. října 2020.Názory,připomínky,podněty ke konání plesu v tomto netradičním termínu směřujte na rrspsdmasna@seznam.cz
 • 13.03.2020 - Omezení provozu školy 

  Na základě opatření ministerstva zdravotnictví funguje od pondělí 18. 5. až do odvolání škola v omezeném režimu (z hlediska činností i počtu přítomných zaměstnanců). Ke komunikaci se zaměstnanci školy používejte především elektronické formy, v nutných případech pak tlf. 236 075 660 (9-12 hodin).
 • 10.03.2020 - Zrušení výuky 

 • 28.02.2020 - Pozvánky k písemným MZK (PP, DT) 

  Pozvánky k náhradním a opravným MZK jsou k vyzvednutí v A203.