• Uvod_slideshow24
 • Uvod_slideshow11
 • Uvod_slideshow18
 • Uvod_slideshow21
 • Uvod_slideshow16
 • Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow19
 • Uvod_slideshow09

Novinky

 • 23.03.2023 - Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce Nový

  Dnes jsme odeslali pozvánku do datové schránky, v pondělí 27. 3. doporučeným dopisem. Součástí pozvánky je také informace o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí ještě před odesláním Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud pozvánka nedorazí, kontaktujte neprodleně info@spsdmasna.cz. Konkrétní informace k organizaci JPZ včas zveřejníme zde na titulní straně webu.
 • 05.03.2023 - Registrace přihlášek ke studiu 

  Uchazeči, kteří podali přihlášku osobně nebo datovou schránkou, již obdrželi dokument s registračním číslem. Těm, kteří poslali přihláškou poštou, budeme tento dokument rozesílat postupně. Ve 2.polovině března pak všem uchazečům poštou (popřípadě datovou schránkou) zašleme pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.
 • 30.01.2023 - Přihláška ke studiu na střední škole 

  Přihlášku ke vzdělávání – studiu na střední škole přijímáme do 1. března 2023. Přihlášku je možné podat osobně (v budově Masná 18 v pracovní dny 8-12, 12.30 -16, v pátek do 15 hodin), písemně doporučeně (Masná 1000/18, 110 00 Praha 1) nebo datovou schránkou (příloha). Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE. Žádáme uchazeče, aby před odevzdáním přihlášky pečlivě zkontrolovali správnost a úplnost údajů!
 • 12.01.2023 - Lístky na maturitní ples 

  Lístky na maturitní ples (čtvrtek 23.března v Lucerně) jsou již ve škole vyprodány. Případná koupě bude možná již jen v pokladně sálu Lucerna před plesem.
 • 30.01.2023 - Poznávací zájezd do Paříže 

  Ve dnech 11.-15.4. jede první a 16. - 20. 4. 2023 druhý turnus na dopravně poznávací zájezd do Paříže. Jedou studenti ze školy 1.-3. ročník, podle zájmu. (Program).
 • 27.09.2022 - Den otevřených dveří 

  Druhý Den otevřených dveří je plánován na čtvrtek 19. ledna 2023. Další informace budeme postupně zveřejňovat a aktualizovat v záložce PRO UCHAZEČE. Fotoreportáž z 1. Dne otevřených dveří je k dispozici na školním FB a Instagramu.
 • 28.11.2022 - Přihláška k jarnímu termínu MZ 2023 

  Přihláška pro uchazeče, kteří již nejsou žáky školy, je připravena k podpisu a vyzvednutí v žákovském sekretariátu (A203) až do 1. 12. (8-12 a 12.30-15 hodin).
 • 13.07.2022 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 29.06.2022 - Výpis z přihlášky k podzimnímu termínu MZ 

  Je k vyzvednutí až do 13.7. v žákovském sekretariátu vždy od 9 do 14 hodin.
 • 13.06.2022 - Přihláška k podzimnímu termínu MZ 

  Je připravena k podpisu až do 27. 6. v žákovském sekretariátu vždy v 8-12 a 12.30-15 hodin.
 • 22.04.2022 - Přihláška na Vyšší odbornou školu 

  Přihlášky na Vyšší odbornou školu přijímáme až do 31. května 2022. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 24.03.2022 - Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

  Doporučeným dopisem (nebo do datové schránky)na adresu zákonného zástupce uchazeče jsme dnes odeslali pozvánku a organizační pokyny k JPZ a oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání Rozhodnutí. Pokud dopis v nejbližších dnech neobdržíte, kontaktujte školu (info@spsdmasna.cz, 236 075 627).
 • 07.02.2022 - Přihláška na střední školu 

  Vyplněnou přihlášku na střední školu přijímáme doporučenou poštou, datovou schránkou (konverzí papírové přihlášky) nebo osobně (tuto variantu doporučujeme – případné opravy a doplnění lze provést ihned na místě) v budově Masná 18 až do 1. března 2022 včetně, a to v pracovní dny 8-12, 12.30-16 hodin, v pátek do 15 hodin. Další informace k přijímacímu řízení najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 26.12.2021 - Den otevřených dveří 

  Vítáme uchazeče o studium na naší škole na Dni otevřených dveří!
 • 13.01.2022 - Den otevřených dveří 20. 1. 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit prezenční formu dne otevřených dveří i pro druhý termín 20. 1. Přesto nás můžete navštívit prostřednictvím filmu nebo virtuální prohlídky.Pokud to situace umožní, o případném náhradním termínu budeme včas na webu školy informovat.