Projekty školy

Bilaterální projekt v rámci programu celoživotního učení Comenius

 • Pobyt našich studentů v Münsteru 2010
  Münster 1

  V rámci projektu Comenius – bilaterální partnerství škol vyjeli studenti naší školy na desetidenní pobyt do německého Minstru. Cesta začala 4.září 2010 večer, kdy jsme nastoupili do mezinárodního rychlíku mířícího do Amsterodamu. Cestou nás čekal 1 přestup a kolem 7. ráno jsme byli na místě. Dopoledne jsme ještě odpočívali po dlouhé cestě, ale odpoledne jsme si vypůjčili kola a vyrazili spolu s německými studenty a učiteli na objížďku po Minstru. Na kolech jsme se pohybovali celou dobu a pochopili jsme proč se Minstru říká hlavní cyklistické město Německa. Další den už jsme šli do partnerské školy Hans-Boeckler-Berufskolleg. Školu jsme si nejprve prohlédli, setkali jsme se i s ředitelem školy a společně jsme se před školou vyfotili v projektových tričkách.

  Münster 2

  Potom už jsme začali pracovat na společném projektu: Tourist Guides Prague and Münster from and for young people. Na projektu jsme pracovali po celou dobu pobytu. Nejprve jsme dokončovali průvodce společně v počítačové učebně a nakonec jsme vyrazili ověřit výsledky naší práce do města. Při ověřování průvodce „v terénu“ jsme přišli na některé nedostatky a také nás napadlo jak průvodce ještě vylepšit. Němečtí studenti naše připomínky vezmou v úvahu při vytváření konečné verze průvodce.

  Münster 3

  Náš pobyt nebyl jenom o práci. V rámci bohatého programu, který pro nás Němci připravili, bylo i přijetí u místotarostky na radnici v místnosti, kde byl podepsán Vestfálský mír. Samozřejmě, že jsme se s paní místostarostou a i s některými signatáři na pozadí vyfotili.

  Pobyt v Minstru se nám všem moc líbil. Nejen proto, že je to krásné město, ale i proto, že jsme skutečně měli možnost si procvičit angličtinu a našli jsme nové kamarády, pro které už začínáme připravovat program na jejich únorový pobyt v Praze. Cestu domů poznamenalo pětihodinové zpoždění vlaku, na který jsme čekali v deštivé a chladné noci. Ale už jste někdy hráli na nádraží na schovávanou nebo na honěnou.

  Münster 4 Münster 5
  Münster 6

  Jedním z hlavních cílů projektu je komunikace v anglickém jazyce. Při práci se dobře komunikuje, ale při zábavě to jde ještě lépe. Takže jsme sehráli s německými studenty basketbalové a fotbalové utkání. Neméně napínavý byl i biliárový souboj nebo minigolfový turnaj.


Mladý speditér

Škola každoročně obsazuje soutěž Mladý speditér. Ve šk.r.2009/2010 se družstvo DZ3 umístilo na pěkném 4.místě.


Zelená škola

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Škola tak umožňuje žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění žáků.


Rozvoj školních poradenských pracovišť

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – Vzdělání, informace, poradenství III“ (RAMPS – VIP III)


e-twinning

Škola je zapojena do e-twinningu (www.etwinning.cz)